INVESTERARUTBILDNINGAR

Ta makten över ditt eget kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare

Syfte

Vi ökar möjligheten att skapa en samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildning.

Innehåll

  • Affärsetik vid investeringar
  • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
  • Genomgång av olika investeringsformer
  • Finansieringsalternativ
  • Riskbedömning vid investeringar
  • Genomgång av medlemskap i affärsgudinnornas investeringsplattform

Utbildningarna hålls på Åkeshofs slott utanför Stockholm. Diplomeringen äger rum i centrala Stockholm.

 

Utbildningen börjar klockan 9.00 dag 1 och avslutas klockan 16.00 dag 2. Diplomeringen genomförs den 6/11 2018, klockan 13.00-21.00.

Datum utbildningar

21-22 februari 2019: Diplomeringskurs med diplomering 20 mars

 

Våren 2019: Fördjupningsutbildning

 

Våren 2019: Fördjupningsutbildning - Att värdera IP

 

 

Pris

Pris: 20.500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kursmaterial, helpension under kursdagarna samt kaffe och middag vid diplomeringen.

Anmälningsavgift: 3.500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. När du har anmält dig skickar vi en faktura.

 

 

Anmäl dig till utbildningarna genom formuläret längre ned på sidan!

Ytterligare utbildningar och event Asynjorna håller i

Fördjupningsutbildning: Att värdera IP

Fördjupningsdag för diplomerade Asynjor: AWAs experter på immateriella tillgångar ger oss en djupare förståelse för det ekonomiska värdet av bland annat patent, varumärkesrättigheter och företagshemligheter. Syftet är att öka vår kunskap om var i bolagets affärsplan immateriella rättigheter är en tillgång, och på vilka sätt.

 

Fördjupningsdagarna kommer att hållas under våren 2019, datum kommer att annonseras närmare tillfället.

Fördjupningsutbildning

Tillsammans med Kristina Fahl ägnar vi en eftermiddag åt att fördjupa vår kunskap om investeringar i entreprenörsföretag. En påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässar oss i mötet med bolag som söker kapital.

 

Fördjupningsdagarna kommer att hållas under våren 2019, datum kommer annonseras närmare tillfället.

 

Gör en intresseanmälan på denna sida.

Investerarprogram för kvinnor i Värmland

Kvinna i Värmland, vill du lära dig mer om hur du kan investera i och äga onoterade bolag? Vi har under hösten välkomnat kvinnor till investerarprogrammet i Karlstad, något som varit mycket lyckat! Förhoppnignsvis kommer fler dagar för detta att hållas, håll utkik på Almi Invests hemsida och deras Facebook för datum. Du kan även nu anmäla ditt intresse. Läs mer på Almi Invests hemsida, klicka här!

Pitchevent

Kontinuerligt träffar vi tillväxtföretag  som vill presentera sin verksamhet för Asynjor Invest. Alla diplomerade Asynjor är välkomna för att lyssna, och för dessa finns det även möjlighet att investera i företaget som pitchar sin verksamhet.

 

Datum för eventen är:

6 november (i samband med diplomering för utbildning)

5 december

 

För Asynjor som vill vara med vid eventet: anmäl dig via intresseanmälan genom att välja datum "Pitchevent för diplomerade Asynjor".

 

För tillväxtföretag som vill pitcha sin verksamhet: anmäl dig via intresseanmälan genom att välja "Pitcha din verksamhet". Vänligen läs igenom Information om pitchevent på PDF där ytterligare information om din medverkan beskrivs.


Skicka en intresseanmälan för utbildningarna och eventen

Ditt telefonnummer

Välj datum för utbildning du är intresserad av

© Design: Amanda Pettersson AB 2017