INVESTERARUTBILDNINGAR

Ta makten över ditt eget kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare

Syfte

Vi ökar möjligheten att skapa en samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildning.

Innehåll

  • Affärsetik vid investeringar
  • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
  • Genomgång av olika investeringsformer
  • Finansieringsalternativ
  • Riskbedömning vid investeringar
  • Genomgång av medlemskap i affärsgudinnornas investeringsplattform

Utbildningarna hålls på Åkeshofs slott utanför Stockholm. Diplomeringen äger rum i centrala Stockholm.

 

Utbildningen börjar klockan 9.00 dag 1 och avslutas klockan 16.00 dag 2. Diplomeringen genomförs den 10/4 2018 alternativt 6/11 2018, klockan 13.00-21.00.


 

Skicka en intresseanmälan för utbildningarna och eventen

Ditt telefonnummer

Välj datum för utbildning du är intresserad av

Investerarprogram för kvinnor i Värmland

Kvinna i Värmland, vill du lära dig mer om hur du kan investera i och äga onoterade bolag? Välkommen till investerarprogrammet för kvinnor den 20-21 september i Karlstad. Välkommen hälsar Almi i Värmland! Läs mer och anmäl dig på Almi Invests hemsida, klicka här!

Datum 2018

4-5 oktober i Stockholm

(Den 25 oktober har vi även en fördjupningsutbildning, läs mer om den längre ner på sidan)

Pris

Pris: 20.500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kursmaterial, helpension under kursdagarna samt kaffe och middag vid diplomeringen.

Anmälningsavgift: 3.500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. När du har anmält dig skickar vi en faktura.

Extrainsatt fördjupningsutbildning

Tillsammans med Kristina Fahl ägnar vi en eftermiddag åt att fördjupa vår kunskap om investeringar i entreprenörsföretag. En påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässor oss i mötet med bolag som söker kapital.

 

Datum för fördjupningsdagen är 25 oktober.

 

Anmäl dig via intresseanmälan på denna sida.


Pitchevent

Kontinuerligt träffar vi tillväxtföretag  som vill presentera sin verksamhet för Asynjor Invest. Alla diplomerade Asynjor är välkomna för att lyssna, och för dessa finns det även möjlighet att investera i företaget som pitchar sin verksamhet.

 

Datum för eventen är:

12 september

6 november (i samband med diplomering för utbildning)

5 december

 

För Asynjor som vill vara med vid eventet: anmäl dig via intresseanmälan genom att välja datum "(Pitchevent för diplomerade Asynjor)".

 

För tillväxtföretag som vill pitcha sin verksamhet: anmäl dig via intresseanmälan genom att välja "Pitcha din verksamhet". Vänligen läs igenom Information om pitchevent på PDF där ytterligare information om din medverkan beskrivs.

© Design: Amanda Pettersson AB 2017