INVESTERARUTBILDNINGAR

Ta makten över ditt eget kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare

Syfte

Vi ökar möjligheten att skapa en samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildning.

Innehåll

  • Affärsetik vid investeringar
  • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
  • Genomgång av olika investeringsformer
  • Finansieringsalternativ
  • Riskbedömning vid investeringar
  • Genomgång av medlemskap i affärsgudinnornas investeringsplattform

Om inget annat anges hålls ytbildningarna på Åkeshofs slott utanför Stockholm. Diplomeringen äger rum i centrala Stockholm.

 

Utbildningen börjar klockan 9.00 dag 1 och avslutas klockan 16.00 dag 2. Diplomeringen genomförs vid ett senare tillfälle under året.

Datum utbildningar

21-22 februari 2019: Diplomeringskurs med diplomering 20 mars

 

25-26 mars 2019: Diplomeringskurs i Gävle i samarbete med Movexum. Läs mer om utbildningen här.

 

24 april 2019: Fördjupningsutbildning - Att värdera bolag. Läs mer om fördjupningsutbildningen här.

 

 

Pris

Pris: 20.500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kursmaterial, helpension under kursdagarna samt kaffe och middag vid diplomeringen.

Anmälningsavgift: 3.500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. När du har anmält dig skickar vi en faktura.

 

 

Anmäl dig till utbildningarna genom formuläret längre ned på sidan!

Ytterligare utbildningar och event Asynjorna håller i

Fördjupningsutbildning: Att värdera IP

Fördjupningsdag för diplomerade Asynjor: AWAs experter på immateriella tillgångar ger oss en djupare förståelse för det ekonomiska värdet av bland annat patent, varumärkesrättigheter och företagshemligheter. Syftet är att öka vår kunskap om var i bolagets affärsplan immateriella rättigheter är en tillgång, och på vilka sätt.

 

Fördjupningsdagarna kommer att hållas under våren 2019, datum kommer att annonseras närmare tillfället.

Fördjupningsutbildning - Att värdera bolag

Tillsammans med Kristina Fahl ägnar vi en eftermiddag åt att fördjupa vår kunskap om investeringar i entreprenörsföretag. En påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässar oss i mötet med bolag som söker kapital.

 

Fördjupningsutbildning - Att värdera företag hålls den 24 april. Anmäl dig till utbildningen i formuläret.

 Investerarprogram för kvinnor i Värmland

Kvinna i Värmland, vill du lära dig mer om hur du kan investera i och äga onoterade bolag? Vi har under hösten 2018 välkomnat kvinnor till investerarprogrammet i Karlstad, något som varit mycket lyckat! Förhoppnignsvis kommer fler dagar för detta att hållas, håll utkik på Almi Invests hemsida och deras Facebook för datum. Du kan även nu anmäla ditt intresse. Läs mer på Almi Invests hemsida, klicka här!


Skicka en intresseanmälan för utbildningarna och eventen

Ditt telefonnummer

Välj datum för utbildning du är intresserad av

© Design: Amanda Pettersson AB 2017