ASYNJORNA

 

Asynjor Invest vill öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Tillsammans med andra kvinnor bygger vi en modern investeringsplattform för kvinnor som investerar, möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital.


Asynjor Invest AB bildades 2015 av Margareta Neld, Monica Hedberg och Ann-Sofie Olsson

Triangle2

ASYNJORNAS IDÉ

Vi vill fylla hålet på marknaden då det är för få kvinnor som investerar idag, samt att öka det upplevda värdet på kvinnligt kapital och investeringskompetens i näringslivet.

  • Vi bygger en modern investeringsmodell
  • Spetsutbildar kvinnliga investerare
  • Möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital
  • Skapar sammanhang och en plattform för kvinnor som investerar.
Triangle1

VÄRDERINGAR

Asynjor Invest AB arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden:

  • Investeringarna ska vara långsiktigt hållbara
  • De bolag vi investerar i ska bestå av ett ledarskap som präglas av etik, sund människosyn och gott omdöme i kombination med affärsmässighet
  • De asynjor som tas upp i nätverket ska värdera samarbetet och ha förståelse för kraften i det gemensamma arbetet, mer än den enskilda nyttan

Asynjor Invest AB är en organisation med affärsmässiga mål som ska växa genom organisk tillväxt.

INVESTERINGSPLATTFORMEN

Asynjornas Investeringsplattform är en struktur för att gemensamt fatta beslut om, investera kapital och erfarenhet i mindre nystartade företag. 

 

Investeringar sker genom Asynjor Invests intressebolag. I januari 2017 startade intressebolaget Asynjor #Eld. Under våren 2018 öppnas Asynjor #Luft. För att bli delägare i ett intressebolag behöver du ha genomgått och slutfört diplomeringsutbildningen "Ta makten över ditt eget kapital".

MonicaBW

Monica Hedberg

är grundare av Monica Hedberg invest. Monica är entreprenören, investeraren och styrelseproffset sedan många år tillbaka. Med bakgrund inom sjukvård- och behandling är Monica väl förtrogen med såväl privata som offentlig verksamhet.

KONTAKT

MargaretaBW

Margareta Neld

arbetar som managementkonsult och executive coach i det egna bolaget Neld International Consulting. Margareta har lång och bred erfarenhet från personalområdet och som VD i såväl svenska som internationella företag. Margareta har under många år i Women In Progress utbildat kvinnor i styrelsearbete och förmedlat dem till styrelser.

KONTAKT

Ann-SofieBW

Ann-Sofie Olsson

är seniorkonsult och partner i InterPares Management Consultants. Analys, kriskommunikation och opinionsbildning är hennes kärnkompetens. Digitaliseringens konsekvenser och möjligheter med nya sätt att leda och organisera verksamheten är viktiga delar i allt fler av hennes uppdrag.

KONTAKT