INVESTERARUTBILDNINGAR

Ta makten över ditt eget kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare

Syfte

Vi ökar möjligheten att skapa en samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildning.

Innehåll

  • Affärsetik vid investeringar
  • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
  • Genomgång av olika investeringsformer
  • Finansieringsalternativ
  • Riskbedömning vid investeringar
  • Genomgång av medlemskap i affärsgudinnornas investeringsplattform

Utbildningen körs digitalt under tre dagar klockan 9-14. Diplomeringen genomförs vid ett senare tillfälle under året.

Asynjor Invest frukostmöte 2021

Digitalt frukostmöte
Under en timma lära vi oss något nytt tillsammans den första måndagen i varje månad - nu tar vi paus under sommaren men är tillbaka igen i höst.

Du anmäler dig till skalman.johanna@asynjorinvest.se

Digital diplomeringsutbildning mars 2021

Datum: 28-30 september
Tid: 09:00-17:30
Plats: Fysiskt i Stockholm om omständigheterna kring Covid19 tillåter, annars digitalt
Pris: 23 900 kr ex moms

Denna diplomutbildning riktar sig till kvinnor som vill ha fördjupad kunskap i att lyckas med investeringar i onoterade tillväxtbolag i tidigt skede, och samtidigt bidra med din erfarenhet och kompetens i att bygga och utveckla företag. Kursen syftar till att ta tillvara kvinnors kunnande och kapital. Förutom investeringskunskaper får deltagarna ett nätverk av andra kvinnliga investerare. Efter utbildningen erbjuds deltagarna att gå med i en investeringsplattform för att göra verkliga investeringar.

Utbildningen genomförs i samarbete med DI Akademi och du anmäler dig här.


Skicka en intresseanmälan för utbildningarna och eventen

Ditt telefonnummer