INVESTERARUTBILDNINGAR

Ta makten över ditt eget kapital

Välkommen till en unik utbildning där du som kvinna blir diplomerad investerare

Syfte

Vi ökar möjligheten att skapa en samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Utbildningen syftar till att lära sig att investera, ta makten över och använda det egna kapitalet. Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser? Du blir diplomerad affärsgudinna och får en fördjupad kunskap om hur du kan investera i tillväxtbolag. Oavsett om du är ny eller erfaren investerare är du välkommen till utbildning.

Innehåll

  • Affärsetik vid investeringar
  • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
  • Genomgång av olika investeringsformer
  • Finansieringsalternativ
  • Riskbedömning vid investeringar
  • Genomgång av medlemskap i affärsgudinnornas investeringsplattform

Utbildningen körs digitalt under tre dagar klockan 9-14. Diplomeringen genomförs vid ett senare tillfälle under året.

Digital diplomeringsutbildning mars 2021

24-26 mars Diplomeringsutbildning

Datum: 24-26 mars 2021
Tid: 9-14 (teknikcheck 8:45)
Pris: 12.500 kr exklusive moms. I kostnaden ingår kursmaterial.
Anmälningsavgift: 3.500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. När du
har anmält dig skickar vi en faktura.
Plats: Zoom
Frågor? Kontakta oss via info@asynjorinvest.se

Diplomering sker den 9 april kl 9.00-13.00.

 

Fördjupningsutbildning i investeringar Asynjor Invest Kristina Fahl

17 mars fördjupningskurs

Den här fördjupningen är för diplomerade Asynjor och hålls av Kristina Fahl. Tillsammans ägnar vi en eftermiddag åt att fördjupa vår kunskap om investeringar i entreprenörsföretag. En påbyggnadskurs om hur det fungerar i praktiken, som vässar oss i mötet med bolag som söker kapital.

Datum: 17 mars 2021
Tid: 8.30-12.30 (teknikcheck 8.15)
Pris: 3 500 kr ex moms
Plats: Zoom

Här kan du ladda ned en PDF med all praktisk info

 

Fördjupningskurs investeringar Asynjor Invest Certe Revision

Lär dig att läsa en årsredovisning för att göra rätt investering

I denna fördjupningskurs går vi in i detaljerna kring sambanden mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i företags årsredovisningar. Vi går även igenom viktiga redovisningsfrågor och vilka effekter de olika redovisningsregelverken K2, K3 och IFRS har på ett företags finansiella resultat och ställning. Efter en kortare teoretisk genomgång läggs fokus på att analysera och diskutera olika exempelföretag och vilka slutsatser som kan dras utifrån ett företags tillämpning av gällande
redovisningsregler samt hur det kan påverka värderingen av bolaget.

Kursen är för diplomerade Asynjor.

Datum: 31 mars
Tid: 9:00-12:00 (teknikcheck 8.45)
Pris: 3 500 kr ex moms
Plats: Zoom
Du anmäler dig genom att maila info@asynjorinvest.se


Skicka en intresseanmälan för utbildningarna och eventen

Ditt telefonnummer